TANZİMAT DÖNEMİ PADİŞAHLARI

 1.275,00  990,00

III. Selim, II. Mahmud ve II. Abdülhamid dönemlerinin bütün yönleriyle ele alındığı bu özel koleksiyon Editörlüğünü Dr. Coşkun Yılmaz’ın yaptığı, kelimenin tam manasıyla birer “belgesel” niteliği taşıyor.

1200 fotoğraf, minyatür ve resim.

Stokta yok

Açıklama

III. Selim, II. Mahmud ve II. Abdülhamid dönemlerinin bütün yönleriyle ele alındığı bu özel koleksiyon Editörlüğünü Dr. Coşkun Yılmaz’ın yaptığı, kelimenin tam manasıyla birer “belgesel” niteliği taşıyor.

Her bölümü kendi alanlarında çok önemli eserler vermiş tarihçiler tarafından yazılan, sınırlı sayıdaki bu özel albümler Koçak Yayın Grubu tarafından siz değerli okurlarına sunuluyor.

II.MAHMUD

Yeniçeri Ocağı’nı kanlı bir şekilde ortadan kaldırdıktan sonra gerçekleştirdiği reformlarla yeniden yapılandırdığı imparatorluğu bambaşka bir istikamete sevk eden II. Mahmud, imparatorluğun “en uzun yüzyıl”ının en önemli hükümdarıdır. Hanedanın ondan yürüdüğünü unutmamak gerekir. Sağlıktan eğitime, askerlikten ekonomiye ve kültüre kadar her alanda gerçekleştirdiği köklü reformların yanı sıra, İstanbul’da göz kamaştırıcı bir imar faaliyetine girişen II. Mahmud’un Constantinapol’ü İstanbul’ a nasıl çevirdiğine bu özel albüm ile şahit olacaksınız. II. Mahmud’u ve dönemini anlamadan bugün olup bitenleri doğru değerlendirmek mümkün değildir.

II.ABDÜLHAMİD

II. Mahmud’un torunu ve Sultan Abdülmecid’in Tirimüjgan Kadınefendi’den oğlu olan II. Abdülhamid’in Osmanlı modernleşmesindeki büyük rolü kitaptaki ilk yazının başlığında çok net bir şekilde ortaya konuyor: ‘’İmparatorluğun Son Nefesi’’.

Ülkemizin önde gelen ilim adamlarının katkısı ve farklı disiplinlere mensup geniş bir ekip çalışmasının desteğiyle hazırlanan bu albümde, II.Abdülhamid ile ilgili olarak muhtemelen beklenenden farklı ama daha renkli ve zengin bir portre ile karşılaşacaksınız.

Bu eşsiz albümde konuları 3 bölüme ayırdık.

Sultan-Siyaset-Devlet başlığı altında II.Abdülhamid’in hayatı, sarayı, yönetim anlayışı, siyaset tarzı, dış siyaseti, hilafet meselesi, merasimleri, imajı, ordu, hukuk, iktisat ve sağlık alanında yapmış olduğu her düzenleme ve yenileme bu albümde resim ve minyatürlerle örneklendirilerek anlatılıyor.

Sultan-Eğitim-Kültür-Sanat bölümünde II.Abdülhamid’in eğitim, kütüphane,müze, basın politikaları, edebiyat, tiyatro, hat ve resme bakışını ele alıyoruz.

Sultan ve İstanbul bölümünde ise; İstanbul’un o dönemdeki gündelik meselelerine, halkın yaşantısına, ilgisine, şehrin imarına katkılarına ve önemli eserlerine yer verdik. Yine planladığı ama gerçekleştiremediği birçok projesi de bu albümde sizlerle buluşacak. Yıldız Sarayını gezerken, Dolmabahçe’ yi dolaşırken, İstanbul Sokaklarında muhakkak o dönemin izlerine rastlıyorsunuz. Bu eserlerle beraber mekan bilgisinin tarih bilgisine, dönem atmosferinin yakalanmasına ve algılanmasına ve tasavvur edilmesine ne kadar büyük bir katkısı olduğuna bir kez daha şahit olacaksınız.

III.SELİM

III.Selim’i, yakınlarını, oturduğu, validesiyle dertleştiği,tamburunun tellerine dokunduğu odaları, pabuçları, entarileri, mücevherleri,hatt-ı hümayunları, fermanları, beratları, bastırdığı paraları, kitapları,kaftanı, sabrını yoldaş kıldığı –muhteşem- tesbihleri, zamanı gözetlediği saatleri, hiç bir hedefi ıskalamadığı tüfeği, halkının ırzına musallat olan sokak kabadayısını ikiye biçen kılıcı, oklarının eriştiği yerleri –bu silahları çok iyi kullandığı kendi beyanıdır- ebedileştirmek üzere –şimdilerde üzerine evler- dikilmiş nişan taşları, -artık suyu akmayan- çeşmeleri, sebilleri,camileri, tebdilen gezdiği sokakları, payitahtının eşsiz manzarası, boğazı,sarayları, köşkleri, kışlaları, türbe ve dergahları, hisarları, kuleleri;hulasa farklı kültür, tarih ve coğrafyası içinde her şeyi ile ve insanları, bu özel koleksiyonda sizlerle buluşuyor.

Bu koleksiyona neden sahip olmalısınız?

1- III. Selim’in hayat hikâyesi bağlamında devleti yeniden yapılandırma ve yenileşme tarihine detaylı bir bakış açısı atabileceksiniz.

2- Sıradan bir padişah olarak bildikleri ismin arkasında yatan bestekâr ve sanatkâr ruhun esintilerini içinizde hissedebileceksiniz.

3- III. Selim’in dünyasını,dönemini ve İstanbul’u görünür kılmak üzere doyurucu bir görsel malzeme bezenmiş bu albüm ile döneme ait bir müze gezmiş gibi olacaksınız.

Dr. Coşkun Yılmaz’ın ifadeleriyle “Sultanı, mekânlarını, devleti, toplumu ve İstanbul’u görünür, hissedilir ve algılanır” kılma hedefi içerinde III. Selim Dönemini bu özel albümde aşağıdaki başlıklar altında uzman profesörlerin araştırmalarıyla incelemiş olacaksınız.
Prof.Dr.Kemal Beydilli “Kendi Kaleminden III.Selim”

Prof.Dr.İskender Pala “Selim-i Salis’e Dair” (Daha ziyade şair yönü)

Doç.Dr.Erhan Afyoncu “III.Selim Dönemi İç ve Dış Olayları”

Dr.Fatih Yeşil “Nizam’ı Cedid”

Yrd.Doç.Dr.Gözde Ramazanoğlu “Nizam’ı Cedid Kenti: Selimiye”

Prof.Dr.Nuran Yıldırım “Tıpta Moderleşme ve III. Selim”

Prof.Dr.Mehmet İşpirli “Uleme ve III. Selim”

Prof.Dr.Kemal Beydilli “III.Selim’in Bastırdığı Kitaplar ve Atlas-ı Kebir”

Mehmet Güntekin “Dahi Bir Sanatkar III.Selim”

Beşir Ayvazoğlu “Şeyh Galip ve III. Selim”

Dr. Aysel Yıldız “Kabakçı İsyanı ve III.Selim’in Katli”

Dr.Coşkun Yılmaz-Uğur Demir “III.Selim ve İstanbul”

Dr.Fatih Yeşil-Ahmet Önal “Seçilmiş Kaynaklar”

Reviews

Henüz yorum yapılmamış.

Be the first to review “TANZİMAT DÖNEMİ PADİŞAHLARI”