kamer yakın tarih

KAMER YAKIN TARİH SETİ

295.00₺ 265.00₺

Kurtuluş Savaşı öncesi, Kurtuluş Savaşı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi, 2.Dünya Savaşı Dönemi ve sonrası… Türk yakın tarihinin tümü bu sette.

Stokta Yok

Ürün Açıklaması

Kurtuluş Savaşı öncesi, Kurtuluş Savaşı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi, 2.Dünya Savaşı Dönemi ve sonrası… Türk yakın tarihinin tümü bu sette… Türk Siyasi Tarihi, Ermeni Dosyası, Kürt Sorunu, Teşkilat-ı Mahsusa, Milli Mücadelede Ayaklanmalar, Gizli Ordular, Gizli Harb – İstihbarat, Alman Gizli Servisi, İmparatorluktan Cumhuriyete… Tüm özel yapıtlar bir yakın tarih belgeseli niteliğinde bu sette.

Atatürk / Türkiye Büyük Millet Meclisi – Nutuk 1
Atatürk / Türkiye Büyük Millet Meclisi – Nutuk 2
Tahsin Ünal / Türk Siyasi Tarihi 1700-1958
Taylan Sorgun / Halil Paşa İttihat ve Terraki’den Cumhuriyet’e Bitmeyen Savaş
Taylan Sorgun / İmparatorluktan Cumhuriyete – İmparatorluk,

İttihat ve Terraki, Cumhuriyet “1902-1938 Üç Devrin Galerisi”
Mehmed Hocaoğlu / 2. Abdülhamid’in Muhtıraları
Emrullah Tekin / Gizli Ordular
Şükrü Mehmet Sekban / Kürt Sorunu
Gn. Kenan Esengin / Milli Mücadelede Ayaklanmalar
F. Perrone Di San Martino / Ön Asya Diktatörü Mustafa Kemal ve Zaferleri
Ergun Hiçyılmaz / Teşkilat-ı Mahsusa ve Casusluk Örgütleri
Taylan Sorgun / Mütareke Dönemi ve Bekirağa Bölüğü
Gültekin Ural / Ermeni Dosyası
M. Şevki Yazman / Anadolunun İşgali
M. Şerif Fırat / Doğu İlleri ve Varto Tarihi
Kazım Karabekir / Gizli Harp İstihbarat
Ergun Hiçyılmaz / Bozkurt Yazarı Ajan Armstrong ve Casusluk Örgütleri
Col. W. Walther Nikolay / Birinci Dünya Harbinde Alman Gizli Servisi